Makalah dan PemogramanContoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa-MAKALAHDOTCO

Makalah dan PemogramanContoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa-MAKALAHDOTCO - Hallo sahabat Kumpulan Makalah dan Pemograman, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Makalah dan PemogramanContoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa-MAKALAHDOTCO, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Bahasa Jawa, Artikel Contoh Kata Pengantar, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Makalah dan PemogramanContoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa-MAKALAHDOTCO
link : Makalah dan PemogramanContoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa-MAKALAHDOTCO

Baca juga


Makalah dan PemogramanContoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa-MAKALAHDOTCO Contoh Kata Pengantar Bahasa Jawa

Atur Prawacana


Ngaturaken sembah lan sujud syukur mugi katamphi wonten ngarsaning Gusti kang Moho Agung, Amargi kanthi berkah lan pitulunganipun Gusti tugas Makalah/laporan/resum kanthi irah-irahan ...........(judul makalah/tugas yang dibuat) punika saget purna kasusun.
Tugas punika kawula susun kanthi temen lan estu kagem netepi lan njangkepi  tugas Makalah/laporan/resume piwulangan waseso jawi, lan wonten pinten-pinten pitulungan saking rencang, kerabat lan pangucal sahinggo saget purna kanthi sae lan endah.
Sedanten seratan meniko mboten estu lumrah hak leres, kagem nyampurna aken sedanten klenta-klentu lan kiranganipun tulisan menika pramilo panyaruwe saha panyendu tansah kula anthi-anthi saking sinten ke mawon ingkang maos.
Mugi-mugi seratan menika saget paring manfaat lan ngelmu ingkang manfaat kagem sedanten ingkang maos seratan meniko, sugeng maos.

Jepara, 04 Oktober 2017

Panyerat


Demikianlah Artikel Makalah dan PemogramanContoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa-MAKALAHDOTCO

Sekianlah artikel Makalah dan PemogramanContoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa-MAKALAHDOTCO kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Makalah dan PemogramanContoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa-MAKALAHDOTCO dengan alamat link https://www.makalah.co/2017/10/makalah-dan-pemogramancontoh-kata.html

0 Response to "Makalah dan PemogramanContoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa-MAKALAHDOTCO"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel